Samoodpočet meračov :: Nahlasovanie

ÚDAJE O BYTE
Odpočet VODOMEROV: 15.12.2020 - 12.04.2021   NEAKTÍVNE
Odpočet PRVN: 02.01.2021 - 16.04.2021   NEAKTÍVNE
Odoslanie zadaných údajov na SLUŽBYT LEVICE