Samoodpočet meračov :: Nahlasovanie

ÚDAJE O BYTE
Odpočet VODOMEROV: 15.12.2020 - 15.04.2021   AKTÍVNE
Odpočet PRVN: 02.01.2021 - 31.3.2021   NEAKTÍVNE
Odoslanie zadaných údajov na SLUŽBYT LEVICE